xy
Rejestracja Kart SIM

Na czym polega usługa?

Usługa rejestracji kart SIM umożliwia zarejestrowanie użytkownika karty SIM w systemie poszczególnych operatorów sieci komórkowych. Proces rejestracji odbywa się poprzez terminal POS z zainstalowana aplikacją. 

 

 

Szanowni Państwo,

25 lipca 2016 r. weszła w życie nowa Ustawa Antyterrorystyczna nakładająca obowiązek podawania danych osobowych Użytkownika przy zakupie kart przedpłaconych telefonii komórkowej.

Do 1 lutego 2017 r. abonenci już zakupionych kart pre-paid będą musieli podać swoje dane osobowe Operatorom GSM. Jeśli tego nie zrobią, ich numery po tym terminie zostaną dezaktywowane. W związku z wymogami powyższej ustawy, Grupa LEW S.A. wprowadza niezwykle prostą w obsłudze Usługę Rejestracji Kart SIM.

Dzięki tej usłudze, która nie będzie świadczona przez wszystkich obecnych sprzedawców kart pre-paid oraz doładowań telefonów komórkowych, będziecie Państwo mogli osiągnąć wysoki poziom sprzedaży kart SIM i doładowań.

Umowa Rejestracji Kart SIM wraz z wymaganymi załącznikami jest dostępna po zalogowaniu poprzez podanie numeru NIP oraz indywidualnego numeru terminala – TID pod adresem: ebok.lew.com.pl/dokumenty.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z umieszczoną dokumentacją, wydrukowanie, oprarafowanie każdej ze stron umowy oraz załączników, podpisanie umowy w dwóch egzemplarzach oraz odesłanie oryginałów do siedziby Grupy Lew S.A. przy ul. Brzeźnickiej 46b, 42-215 Częstochowa.

(UWAGA ! – Grupa LEW S.A. nie jest upoważniona do podpisywania umów z salonami GSM)

Jeżeli zatrudniają Państwo Pracowników (niezależnie od formy zatrudnienia), prosimy dodatkowo o wydrukowanie Załącznika nr 2 do Umowy w liczbie egzemplarzy odpowiadającej ilości zatrudnionych osób, a następnie uzupełnienie jego treści wraz z Pracownikami przed dopuszczeniem Pracowników do świadczenia usługi rejestracji kart SIM. W celu zapewnienia ochrony danych osobowych, jesteście Państwo zobowiązani do przechowywania ww. Upoważnień wraz z Oświadczeniami Pracowników przez cały okres świadczenia usługi rejestracji kart SIM.

Usługa rejestracji kart SIM będzie aktywowana niezwłocznie od momentu otrzymania przesyłki z poprawnie podpisanymi umowami.

W razie wszelkich dodatkowych pytań Nasi pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem Infolinii (34) 390 55 55 oraz 801 337 573.

Z poważaniem

Zarząd Grupy Lew S.A.

Sprawdź warunki oferty
NASI PARTNERZY
Wszystkie prawa zastrzeżone © Grupa LEW S.A.
Realizacja: nova-marketing.pl
Pobierz informator Dobry Punkt